Servei d’intèrpret (ILS)

Els intèrprets de la llengua de signes (ILS) són professionals que interpreten i tradueixen missatges emesos en llengua de signes a la llengua oral i escrita, i viceversa, per afavorir la comunicació entre les persones sordes, amb discapacitat auditiva i sordcegues i les persones oients.

Els ILS poden exercir la seva activitat professional en una àmplia gamma de contextos: centres docents, serveis mèdics, mitjans de comunicació, conferències, serveis jurídics i administratius, etc.

Per sol·licitar un servei d’intèrpret adreceu-vos a ilsclleida@fesoca.org
L’horari d’atenció és de dilluns a divendres de 09:00 a 15:00. 

Desplaça cap amunt