Qui som?

L’associació Llar de Persones Sordes de Lleida és una entitat sense ànim de lucre, que va néixer l’any 1953, des de llavors treballa per la millora de la qualitat de vida de les persones sordes, i per defensar l’ús de la llengua de signes catalana.

Objectius generals:

  • Representar les persones sordes o amb discapacitat auditiva de la província de Lleida, davant de les institucions públiques i privades i davant de la Federació de Persones Sordes de Catalunya (FESOCA), a la qual estem afiliats per ser la principal representant a escala autonòmica de la comunitat sorda catalana.
  • Treballar per exigir el compliment legal que empara les persones sordes en matèria d’igualtat d’oportunitats i d’accés a la informació en tots els àmbits de la vida quotidiana (sanitari, laboral, econòmic, judicial, social, etc.).
  • Col·laborar amb els projectes d’entitats i institucions encaminats a la millora de la qualitat de vida i les oportunitats de les persones sordes o amb discapacitat auditiva.
  • Promoure les activitats formatives, informatives, culturals, recreatives entre els nostres associats, per mantenir la participació associativa i afavorir les relacions socials de les persones sordes.
  • L’organització, la difusió i la realització de les activitats de caràcter esportiu són finalitat del Club Esportiu de Sords de Lleida.
  • Sensibilitzar la societat de les barreres de comunicació amb què es troba una persona sorda en la seva vida quotidiana, i exigir-ne la superació davant les institucions pertinents amb la incorporació de recursos materials i/o personals adequats.
  • Vetllar pel compliment de les disposicions legals i reglamentàries que versen sobre l’ús, el coneixement i l’aprenentatge de la llengua de signes catalana (LSC), així com protegir-la i difondre-la com a llengua pròpia, patrimoni lingüístic i cultural de la comunitat sorda de Catalunya.
  • Potenciar l’aprenentatge de la LSC amb l’organització de cursos de formació, tallers i xerrades, així com promoure’n la difusió i la divulgació entre la societat.

El nostre compromís

Que la igualtat d’accés a la informació de les persones sordes sigui real, que no hi hagi discriminació ni barreres, per això ens comprometem a treballar amb la seva supressió, a recolzar les persones sordes en el camí de la vida plena, de la igualtat i reconeixement per part de la resta de la societat de la seva diferència i especificitat, de la riquesa de la llengua que parlen.

Junta Directiva

Presidenta

Margarita Estradera

Secretari General

Ramon Martín

Tresorera

Mª Teresa Pena

Comptable

Montse Bernaus

Vocal

Mercedes Señal

Vocal

Jordi Llorens

Vocal

Tarik Kourraouch

Desplaça cap amunt